Mã Nguồn

Mã nguồn Xenforo

Sticky threads

  • Ghim lại
Xenforo là mã nguồn được xây dựng bởi các lập trình viên tách ra từ nhóm vBullentin (vBB). Đây là mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng nên các diễn đàn rất phổ biến trong những năm gần đây...
Trả lời
0
Lượt xem
599

Normal threads

XenForo Media Gallery là một tiện ích bổ sung cho phép bạn và người dùng của bạn tạo các thư viện hình ảnh, video và âm thanh trong diễn đàn của bạn, được tổ chức thành các danh mục do quản trị...
Trả lời
0
Lượt xem
440
XenForo Resource Manager là add-on chính thức của XenForo 2, cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp tin, hướng dẫn,… Trình quản lý tài nguyên cho phép bạn thêm và cập nhật tài nguyên rất...
Trả lời
0
Lượt xem
294