Thủ Thuật

Thủ thuật Xenforo

Hướng dẫn cách tạo thẻ og:image thông minh bằng cách tìm tập tin trong bài viết và tự động lựa chọn tập tin hình ảnh có kích thước lớn nhất làm thẻ og:image. Mở template thread_view, tìm code...
Answers
0
Lượt xem
539