adobe photoshop cc 2017

  1. hoangnhanpro

    Software Adobe Photoshop CC 2017_18.0x64

    Tắt kết nối mạng và cài đặt bình thường. Sau khi cài xong thoát chương trình ra. Copy file adobe.snr.patch-painter.exe vào thư mục cài đặt và chạy nó với quyền Admin. Chọn Patch for activation Adobe Photoshop CC 2015 (64-Bit), nó vẫn Patch được cho bản 2017 nhé. Nhấn nút Patch và tìm đến file...
Top Dưới