altium 19

  1. hoangnhanpro

    Software Altium Designer Full - Phần Mềm Vẽ Mạch Điện Tử 21.1.1

    Altium Designer 19 Là một trong những phần mềm vẽ mạch điện tử cao cấp với nhiều tính năng ưu việt. Rất dễ cài đặt và dễ sử dụng. Phiên bản mới nhất hiện tại là Altium Designer 19.1.9 Build 167 (cập nhật 06/2020). Đã Test. Altium Designer 19 is one of the advanced drawing circuit software with...
Top Dưới