phan mem ve mach

  1. Altium Designer - Phần Mềm Thiết Kế Mạch Điện Tử

    Altium Designer - Phần Mềm Thiết Kế Mạch Điện Tử 21.7.2

    Altium Designer 21 là một phần mềm thiết kế mạch điện tử chuyên nghiệp với nhiều tính năng ưu việt, rất dễ cài đặt và dễ sử dụng. Phiên bản mới nhất hiện tại là Altium Designer 21.6.4 (đã test 10/2021). Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để học cách sử dụng phần mềm này. Altium Designer đại diện...