photoshop 19

  1. hoangnhanpro

    Software Adobe Photoshop CC 2018 - 19.1 - 64 Bit

    Adobe Photoshop CC 2018 64 Bit - Full, Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp... * CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH: Truy cập mẫu, công cụ, và các tài nguyên Đồng bộ hóa tất cả mọi thứ (máy tính để bàn và điện thoại di động) Cửa hàng cọ, màu sắc, phong cách, vv Hình ảnh, video, các đối tượng 3D chất lượng...
Top Dưới