App Altium Designer Full - Phần Mềm Vẽ Mạch Điện Tử 19.1.9 Build 167

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
Altium Designer 19.1.9 Build 167 - Tested.png


Altium Designer 19 Là một trong những phần mềm vẽ mạch điện tử cao cấp với nhiều tính năng ưu việt. Rất dễ cài đặt và dễ sử dụng. Phiên bản mới nhất hiện tại là Altium Designer 19.1.9 Build 167 (cập nhật 06/2020). Đã Test.

Altium Designer 19 is one of the advanced drawing circuit software with many advanced features. Very easy to install and easy to use. The latest version is Altium Designer 19.1.9 Build 167 (updated 06/2020). Tested.

The Altium Designer program is an ECAD electronic design software package (EDA) called Electronic Design Automation, which is used for Printed Circuit Board or PCBs as well as programmable digital integrated circuits (FPGA stands for Field-Programmable Gate Array) Is used. The software was introduced in 1985 by Protel Designer for DOS, and two years later Protel Schematic software was released as a schematic design and editing component; after the release of the Protel DXP, the name was changed to the current version.

Hiệu năng cao tạo nên sự đơn giản là điều mà Altium mang đến trong Altium Designer 19. Với yêu cầu xử lý quá lớn với những design phức tạp, nền tảng xây dựng phần mềm 32 bit không thể tận dụng được hiệu năng của những bộ máy tính hiện nay. Altium designer 19 là một nâng câp lớn nhất từ trước đến nay của Altium dành cho đứa con Altium Designer của mình.

Version 19.1.9 (Update 4)
Build:
167 Date: 14 Janurary 2020

31833Data Management: Fixed an issue where managed component parameter visibility was not being applied when the component was placed via the Components panel.
33473Data Management: The Filter Values are no longer restricted when defining (min\max) value ranges in the Components Panel.
33649PCB: Fixed issue where track width values were different in Layer Stack Manager and the PCB Design Rules.
34439Data Management: Fixed error "Object reference not set to an instance of an object" when switching to Batch Component editor from within Explorer or Components panel.
34484Data Management: The "AppType" and "Language" parameters are now classified as system parameters and no longer visible when viewing the component properties.
36015Draftsman: Fixed multiple Draftsman output bugs - Variant selection ignored when set in OutJob file; only documents that have been opened
printed; 'All Draftsman Documents' option not available in output selection drop down menu.
36209Platform: Fixed scripting FontManager interface bug that caused Undeclared Identifier errors when running scripts that accessed fonts.
36211PDNA: Fixed exception error when using Locate under Highlight Peak Values in PDN Analyzer.
36212Draftsman: Fixed "Usual Layer Font" label positioning Properties Panel for Layer Stack Legend object.
36257CAMtastic: Fixed issue where it was not possible to re-open ODB++ files that were exported from CAMtastic when PCB contains slots.
36351PCB: Fixed rounding errors with impedance profiles in the Layer Stack Manager.


Altium Designer 18 Full - 2.jpg


Hướng dẫn Crack (how to crack)
1. Ngắt mạng và Cài đặt Altium Designer 19 (x64).
2. Sao chép file "shfolder.dll" vào thư mục cài đặt chương trình (chứa file X2.EXE). Thường ở: C:\Program Files\Altium\AD19\
3. Chạy ứng dụng vào Help -> About -> License Management, Chọn Add Standalone License File -> và chọn đến các giấy phép trong thư mục Crack/Licenses.
4. Nếu máy có tường lửa. dùng nó chặn Altium kết nối mạng cho an toàn (tùy chọn thêm)
******
1. Disconnect Network and Install Altium Designer 19 (x64).
2. Copy the "shfolder.dll" file to the program installation directory (containing the X2.EXE file). Usually in C:\Program Files\Altium\AD19\
3. Run the application in Help -> About -> License Management, select Add Standalone License File -> and select the license in the Crack / Licenses folder.
4. If the your computer has a firewall. Use it to block Altium for secure network connections (optional).
Các phím tắt cơ bản:
1. Thiết kế mạch nguyên lý
+ A - L: Căn chỉnh linh kiện theo hàng dọc​
+ A - T: Căn chỉnh linh kiện theo hàng ngang​
+ A - H: Căn chỉnh linh kiện cách đều theo hàng ngang​
+ A - V: Căn chỉnh linh kiện cách đều theo hàng dọc​
+ Ctrl + Click và kéo: Di chuyển cả linh kiện và đường mạch​
+ D - B: Lấy linh kiện trong thư viện​
+ D - O: Thay đổi thông số bản vẽ​
+ P - B: Vẽ đường bus​
+ P - N: Đặt tên cho đường dây​
+ P - O: Lấy GND​
+ P - T: Thêm text​
+ P - W: Đi dây linh kiện​
+ Space (Shift + Space): Xoay linh kiện​
+ Shift + Click và kéo: Copy linh kiện​
+ T - N: Đặt tên tự động cho linh kiện​
+ T - S: Chọn linh kiện trong mạch in từ mạch nguyên lý​
+ T - W: Tạo linh kiện mới​
+ TAB: Thay đổi các thông số của mạch​

2. Thiết kế mạch in
+ A - A: Đi dây tự động​
+ Ctrl + M: Đo kích thước​
+ Ctrl + Shift + Lăn chuột: chuyển lớp​
+ D - O: Chỉnh thông số của mạch.​
+ D - R: Thay đổi các luật cho bản vẽ (kích thước đường dây, lỗ via, khoảng cách các linh kiện,...)​
+ D - S - R: Định lại kích thước bo mạch​
+ D - T - A: Hiển thị hết tất cả các lớp​
+ D - T - S: Hiển thị các lớp tín hiệu (Top - Bottom - Multi)​
+ L: Khi đang di chuyển linh kiện lật linh kiện giữa lớp Top và Bottom (Bottom và Top)​
+ P - T: Đi dây bằng tay​
+ P - V: Lấy lỗ via​
+ P - G: phủ đồng​
+ P - L: Định kích thước cho mạch (Keep Out Layer)​
+ P - R: Vẽ đường mạch theo ý muốn​
+ Q (Ctrl + Q): Thay đổi đơn vị (mm <-> mil)​
+ Shift + R: Thay đổi các chế độ đi dây (Cắt - Không cho cắt - Đẩy dây)​
+ Shift + S: Chỉ cho phép hiện 1 lớp đang chọn (các lớp còn lại được ẩn)​
+ Shift + Space: Thay đổi các chế độ đường dây (Tự do - Theo luật - Vuông 90 độ - Cong)​
+ TAB: Hiện cửa sổ thay đổi thông tin khi đang thao tác.​
+ T - U - A: Xóa tất cả các đường mạch​
+ T - E: Bo tròn đường dây chân linh kiện​
+ V - B: Xoay bản vẽ 180 độ​
+ V - F: Hiển thị toàn bộ bản vẽ​
Download Altium Designer 18.1.9 build 240 - Full:
mega.nz

Download Altium Designer 19.0.15 Build 446:
drive.google.com

Download Altium Designer 19.1.7 Build 138:
drive.google.com

Download Altium Designer 19.1.9 Build 167 - Tested:
drive.google.com

(Tải cả tất cả file nén về để chung 1 thư mục và giải nén file ***.part1.rar)
Password giải nén (Password UnRAR): hoangnhanpro

Hướng dẫn xuất File Gerber từ phần mềm Altium Designer 18
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top Dưới