Altium Designer - Phần Mềm Thiết Kế Mạch Điện Tử 21.7.2

Altium-Designer-21-Full.jpg


Altium Designer 21 là một phần mềm thiết kế mạch điện tử chuyên nghiệp với nhiều tính năng ưu việt, rất dễ cài đặt và dễ sử dụng. Phiên bản mới nhất hiện tại là Altium Designer 21.6.4 (đã test 10/2021). Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để học cách sử dụng phần mềm này.

Altium Designer đại diện cho nhiều thập kỷ đổi mới và phát triển nhằm tạo ra một môi trường thiết kế thống nhất thực sự - một môi trường cho phép người dùng kết nối dễ dàng với mọi khía cạnh của quá trình thiết kế PCB.
Đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và tính dễ sử dụng, Altium Designer đã đảm bảo vị trí của mình là giải pháp thiết kế PCB được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường.

Hướng dẫn Active:
1. Ngắt mạng và Cài đặt Altium Designer 21 (x64).
2. Sao chép file "shfolder.dll" vào thư mục cài đặt chương trình (C:\Program Files\Altium\AD21\)
3. Chạy ứng dụng vào Help -> About -> License Management
4. Chọn Add Standalone License File -> và chọn đến giấy phép trong thư mục Crack / Licenses.
5. Nếu máy có tường lửa. dùng nó chặn Altium kết nối mạng cho an toàn (tùy chọn thêm)

Các phím tắt cơ bản:
1. Thiết kế mạch nguyên lý
+ A - L: Căn chỉnh linh kiện theo hàng dọc
+ A - T: Căn chỉnh linh kiện theo hàng ngang
+ A - H: Căn chỉnh linh kiện cách đều theo hàng ngang
+ A - V: Căn chỉnh linh kiện cách đều theo hàng dọc
+ Ctrl + Click và kéo: Di chuyển cả linh kiện và đường mạch
+ D - B: Lấy linh kiện trong thư viện
+ D - O: Thay đổi thông số bản vẽ
+ P - B: Vẽ đường bus
+ P - N: Đặt tên cho đường dây
+ P - O: Lấy GND
+ P - T: Thêm text
+ P - W: Đi dây linh kiện
+ Space (Shift + Space): Xoay linh kiện
+ Shift + Click và kéo: Copy linh kiện
+ T - N: Đặt tên tự động cho linh kiện
+ T - S: Chọn linh kiện trong mạch in từ mạch nguyên lý
+ T - W: Tạo linh kiện mới
+ TAB: Thay đổi các thông số của mạch

2. Thiết kế mạch in
+ A - A: Đi dây tự động
+ Ctrl + M: Đo kích thước
+ Ctrl + Shift + Lăn chuột: chuyển lớp
+ D - O: Chỉnh thông số của mạch.
+ D - R: Thay đổi các luật cho bản vẽ (kích thước đường dây, lỗ via, khoảng cách các linh kiện,...)
+ D - S - R: Định lại kích thước bo mạch
+ D - T - A: Hiển thị hết tất cả các lớp
+ D - T - S: Hiển thị các lớp tín hiệu (Top - Bottom - Multi)
+ L: Khi đang di chuyển linh kiện lật linh kiện giữa lớp Top và Bottom (Bottom và Top)
+ P - T: Đi dây bằng tay
+ P - V: Lấy lỗ via
+ P - G: phủ đồng
+ P - L: Định kích thước cho mạch (Keep Out Layer)
+ P - R: Vẽ đường mạch theo ý muốn
+ Q (Ctrl + Q): Thay đổi đơn vị (mm <-> mil)
+ Shift + R: Thay đổi các chế độ đi dây (Cắt - Không cho cắt - Đẩy dây)
+ Shift + S: Chỉ cho phép hiện 1 lớp đang chọn (các lớp còn lại được ẩn)
+ Shift + Space: Thay đổi các chế độ đường dây (Tự do - Theo luật - Vuông 90 độ - Cong)
+ TAB: Hiện cửa sổ thay đổi thông tin khi đang thao tác.
+ T - U - A: Xóa tất cả các đường mạch
+ T - E: Bo tròn đường dây chân linh kiện
+ V - B: Xoay bản vẽ 180 độ
+ V - F: Hiển thị toàn bộ bản vẽ

Tải Altium Designer 21.3.2 Build 30 x64 (Đã test 2021):
drive.google.com

Tải Altium Designer 21.6.4 Build 81 x64 (Đã test 10/2021):
drive.google.com

Download Altium Designer 21.7.2 Build 23 x64 (Tested 11/2021):
mega.nz

Bộ thư viện cho Altium Designer 21:
drive.google.com

Mật khẩu: xenvn.com
Lưu ý: Phải sử dụng WinRar 6 trở lên để giải nén.
 
Sửa lần cuối: