Chew WGA v0.9 - Công Cụ Crack Windows 7

Chew-WGA-Windows-7.png


Chew WGA v0.9 là công cụ hoàn hảo để kích hoạt (crack) bản quyền Windows 7, thành công 100%. Windows 7 hiện vẫn còn số lượng người dùng khá lớn, nên việc kích hoạt bản quyền cho Windows 7 là vấn đề cần thiết đầu tiên sau khi cài đặt hệ điều hành, và Chew WGA hiện là công cụ nhanh nhất để giúp bạn làm điều đó.

Chỉ áp dụng cho windows 7
Chạy Chew WGA v0.9 với quyền Admin, Nhấn vào nút Apply và đợi nó chạy xong, sau đó khởi động lại máy là hoàn tất. Nếu đã cài Chew WGA và trong quá trình sử dụng do cập nhật Windows nên bị mất bản quyền. Bạn chạy lại file Chew WGA v0.9, chọn nút Revertl để gỡ bỏ chương trình crack rồi khởi động lại máy. Sau đó tiến hành cài đặt lại chương trình Chew WGA 1 lần nữa.

Mật khẩu giải nén đính kèm trong tập tin, lưu ý tắt phần mềm diệt virus trước khi giải nén.
 

Đính kèm

  • ChewWGA 09.zip
    8.7 MB · Lượt xem: 1,195