System Chew WGA v0.9 | Công Cụ Crack Windows 7

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
chew-wga-v0.9.jpg


Chỉ áp dụng cho windows 7
Chạy Chew WGA v0.9 với quyền Admin, Nhấn vào nút Apply, đợi nó chạy xong, khởi động lại máy là xong. Nếu đã cài Chew WGA và trong quá trình sử dụng, do update Windows nên bị mất bản quyền, bạn chạy lại file Chew WGA v0.9, chọn nút Revertl, rồi khởi động lại máy. Và cài đặt lại chương trình 1 lần nữa.

Only applicable for windows 7
Run Chew WGA v0.9 with Admin rights, Click the Apply button, wait for it to finish, restart the computer and finish. If you have Chew WGA installed and during use, because Windows update should lose the copyright, run the Chew WGA v0.9 file again, select the Revertl button, and then restart the computer. And reinstall the program again.

Mật Khẩu Giải Nén (Password UnZip): hoangnhanpro

View more:
Office 2013 - 2019 C2R Install Full Active v6.7 - No Virus
-> This software that helps you install and activate the copyright of Office versions from 2013 to 2019, it is easy and fast, does not contain viruses - test with Windows Security.

KMSpico 10.2.0 | Crack All Windows & Office
Kaspersky 2018, 2019 - Reset Trial
Windows 7 Home Premium x86 English_x17-58996 | ISO Download
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top Dưới