Add-on [HNP Add-ons] - Lite All In One Add-ons for Xenforo 2 1.0.0

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
HNP-Add-ons-Lite-All-In-One-Add-ons-for-Xenforo-2.png


 • HNP Add-ons là 1 tiện ích bổ sung cao cấp dành cho diễn đàn Xenforo 2
 • Thiết kế tối ưu - Đa năng - Dễ dàng sử dụng - Hỗ trợ tốt cho SEO
 • Tương thích tốt với xenforo 2.x bản gốc

 • HNP Add-ons is a premium add-on for the Xenforo 2 forum
 • Lightweight - Versatile - Easy to Use - SEO Optimization
 • Compatible with xenforo 2.x original
* Giao Diện Cài Đặt - Configuration Interface *

hnp-add-ons-xenforo-2-p1.jpg hnp-add-ons-xenforo-2-p2.jpg hnp-add-ons-xenforo-2-p3.jpg hnp-add-ons-xenforo-2-p4.jpg hnp-add-ons-xenforo-2-p5.jpg

* Các Tính Năng Chính - Main Features *
1. Forum Statistic:

Thống kê tại trang chủ diễn đàn:
 • Bài viết mới nhất
 • Bài viết xem nhiều
 • Chuyên mục tùy chỉnh
 • Bài viết nổi bật
Display stats at home forum page:
 • Latest thread & posts
 • Most viewed thread
 • Custom forum
 • Hot thread

thong-ke-bai-viet-dien-dan-xenforo-2.jpg

2. Thread Statistic:
Thống kê tại trang bài viết:
 • Bài viết liên quan.
 • Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục.

Display stats at thread view page:
 • Related thread
 • Most viewed thread same forum

toi-uu-seo-bai-viet-dien-dan-xenforo-2.jpg

3. Search When Create Thread:
Hiển thị các bài viết liên quan khi tạo một chủ đề mới.
Display related thread when create a new thread.

hien-thi-bai-viet-lien-quan-khi-tao-chu-de-moi-xenforo-2.jpg

4. Search When Not Found Theard:
Hiển thị các đề xuất bài viết liên quan nếu trang bài viết, tập tin truy cập không tồn tại.
Display related thread when thread page or attachments link not found.

tim-kiem-bai-viet-neu-trang-khong-ton-tai-xenforo-2.jpg

5. Mod Thread List:
Thêm icon, mô tả ngắn cho các bài viết.
Add icon, short description for each thread.

them-icon-va-mo-ta-vao-danh-sach-bai-viet-xenforo-2.jpg

6. Mod Thread View:
 • Tự động tạo thẻ og:image
 • Tối ưu thẻ description và tiêu đề bài viết
 • Nhóm các bình luận trong bài viết

 • Automatically generate og: image tag
 • Optimize the description tag and threadtitle
 • Group the comments post

toi-uu-seo-bai-viet-dien-dan-xenforo-2.jpg

7. Add Suffix Thread:
Thêm hậu tố (suffix) vào tiêu đề bài viết
Add suffix for thread title

them-hau-to-suffix-cho-tieu-de-xenforo-2.jpg

8. Add Redirect Page:
 • Thêm trang chuyển hướng cho tập tin, liên kết bên ngoài
 • Thêm yêu cầu xác nhận captcha
 • Thêm tiền tố (prefix) vào tập tin
 • Phát hiện trình chặn quảng cáo
 • Thời gian đếm ngược chuyển hướng trang

 • Add redirect page for attachments, external links
 • Add captcha confirmation request
 • Add prefix for attachments
 • Ad blocker detected
 • Countdown time for redirect page

trang-cho-tai-tap-tin-xenforo-2.jpg

9. Advertising:
 • Thêm quảng cáo vào bài viết
 • Tự động tối ưu kích thước quảng cáo Google AdSense

 • Add ads to theard view and redirect page
 • Auto responsive Google AdSense

them-quang-cao-trong-bai-viet-xenforo-2.jpg

10. Node Icon:
Thêm icon cho mỗi chuyên mục diễn đàn.
Add icon for each forum node.

them-icon-chuyen-muc-dien-dan-xenforo-2.jpg

11. Google News Sitemap:
Thêm google news sitemap tại domain/news.xml.
Add google news sitemap at domain/news.xml.

12. CSS Effects:
Thêm một vài hiệu ứng css.
Add some css effects.

13. Optimized FA-Font:
Loại bỏ bớt các mã css fa-font không cần thiết
Remove unnecessary css fa-font codes

14. Chuyển URL Tiếng Việt Có Dấu Thành Không Dấu

15. Danh Sách Tỉnh Thành Khi Đăng Ký Thành Viên

Nếu bạn thích nó, liên hệ với tôi: hoangnhanpro.com@gmail.com
If you like it, contact me: hoangnhanpro.com@gmail.com
 
Sửa lần cuối:

Bình luận (3)

Top Dưới