Kho Tài Liệu - Đồ Án Chuyên Ngành Điện Tử - Viễn Thông

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
Chia sẻ 124 File tài liệu đồ án tốt nghiệp của các bạn Sinh viên chuyên ngành Điện Tử và Điện Tử Viễn Thông
onedrive.live.com

Bảng mật khẩu giải nén các file:
# Ma So - Ten File # Password #
[DA001-1] BAI GIU XE TU DONG as9167ph
[DA001-2] BAI GIU XE TU DONG dw2738hj
[DA002-1] QUANG BAO MA TRAN GIAO TIEP MAY TINH hr8499eg
[DA002-2] QUANG BAO MA TRAN GIAO TIEP MAY TINH ti8530ot
[DA002-3] QUANG BAO MA TRAN GIAO TIEP MAY TINH pm6830ij
[DA002-4] QUANG BAO MA TRAN GIAO TIEP MAY TINH yb4802jg
[DA002-5] QUANG BAO MA TRAN GIAO TIEP MAY TINH nl9873vk
[DA002-7] QUANG BAO MA TRAN GIAO TIEP MAY TINH ec8740yu
[DA002-8] QUANG BAO MA TRAN GIAO TIEP MAY TINH th5930pt
[DA002-9] QUANG BAO MA TRAN GIAO TIEP MAY TINH ok9640go
[DA003] BANG BAO GIA VANG VA NGOAI TE uv5583xl
[DA004-1] DIEU KHIEN THIET, GIAM SAT THIET BI VA BAO DONG QUA DUONG DAY DIEN THOAI yh6105tj
[DA004-2] DIEU KHIEN THIET, GIAM SAT THIET BI VA BAO DONG QUA DUONG DAY DIEN THOAI tl4594th
[DA004-4] DIEU KHIEN THIET, GIAM SAT THIET BI VA BAO DONG QUA DUONG DAY DIEN THOAI tv1248yg
[DA004-6] DIEU KHIEN THIET, GIAM SAT THIET BI VA BAO DONG QUA DUONG DAY DIEN THOAI cl7830tt
[DA004-8] DIEU KHIEN THIET, GIAM SAT THIET BI VA BAO DONG QUA DUONG DAY DIEN THOAI xw3396zq
[DA005] CONG NGHE MANG WAN qa2268vw
[DA006-1] Cong nghe W-CDMA va giai phap nang cap mang GSM len W-CDMA rf56830x
[DA006-2] Cong nghe W-CDMA va giai phap nang cap mang GSM len W-CDMA xc4805yk
[DA007-1] Dem va phan loai san pham ew3487vk
[DA007-2] Dem va phan loai san pham rt4576tl
[DA007-3] Dem va phan loai san pham xe3246tp
[DA007-4] Dem va phan loai san pham rx3410oi
[DA007-5] Dem va phan loai san pham ty5412vq
[DA007-6] Dem va phan loai san pham ki6503pw
[DA007-7] Dem va phan loai san pham tv3487te
[DA008-1] Den Giao Thong Thoi Gian Thuc vq1207jr
[DA008-2] Den Giao Thong Thoi Gian Thuc ol5630vt
[DA008-3] Den Giao Thong Thoi Gian Thuc px3960cy
[DA009] Dich vu CENTREX cua tong dai EWSD-SIEMEN rf5018vu
[DA010-1] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI TU XA BAN DIEN THOAI DI DONG py7710fi
[DA010-2] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI TU XA BAN DIEN THOAI DI DONG zp1206lo
[DA010-3] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI TU XA BAN DIEN THOAI DI DONG ji6601qp
[DA010-4] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI TU XA BAN DIEN THOAI DI DONG vr4501za
[DA010-6] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI TU XA BAN DIEN THOAI DI DONG qw1023jd
[DA010-7] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI TU XA BAN DIEN THOAI DI DONG uy4109cf
[DA011-1] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI QUA MAY TINH te1090qg
[DA011-2] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI QUA MAY TINH rt1017qh
[DA011-3] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI QUA MAY TINH hn9814rj
[DA011-4] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI QUA MAY TINH gh1254fk
[DA011-5] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI QUA MAY TINH ui5612tm
[DA011-6] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI QUA MAY TINH gt5410an
[DA011-7] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI QUA MAY TINH uy8476zb
[DA011-8] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI QUA MAY TINH xt1603tv
[DA011-9] DIEU KHIEN, GIAM SAT THIET BI QUA MAY TINH tw1202kc
[DA012] DIEU KHIEN TOC DO DONG CO DC yt6410ix
[DA013] Dieu khien thiet bi bao chay, bao trom qua mang dien thoai ml1243lz
[DA014] Dieu Khien Thiet bi Dien Qua Internet iu7120ca
[DA015-1] Dieu Khien Thiet bi Qua Mang Lan er4215iq
[DA015-2] Dieu Khien Thiet bi Qua Mang Lan rt1209ww
[DA016] Dieu Khien Va Hien Thi Nhiet Do RS232 xc1290od
[DA017] Dinh tuyen va gan buoc song trong mang WDM wr2368kc
[DA018] Do Hien Thi Canh Bao Nhiet Do Tren LCD tb2308iv
[DA019] Do nhiet do dieu khien dong co DC bt1032lf
[DA020] Do va dieu khien nhiet do rl3971rr
[DA021-1] Dong Ho Thoi Gian Thuc DS1307 cp1085jt
[DA021-2] Dong Ho Thoi Gian Thuc DS1307 pc3581gh
[DA021-3] Dong Ho Thoi Gian Thuc DS1307 uz1239tn
[DA022] Dong Ho So Pic16f877A + DS 12C887 zu6501tm
[DA023] Dung phan mem proteus mo phong cac mach dien ut1051yl
[DA025] Giam sat ngoi nha thong minh qua dien thoai ro5917fj
[DA026] Giam sat va dk he thong on dinh nhiet bang PC op1968tu
[DA029] HE THONG BOM CAP NUOC TU DONG rt1167fi
[DA030] HE THONG TAU LUA iu4501ei
[DA032-1] KIT THUC TAP DA NANG PIC tr3567oo
[DA032-2] KIT THUC TAP DA NANG PIC rt1081pp
[DA032-3] KIT THUC TAP DA NANG PIC ff1701yk
[DA032-4] KIT THUC TAP DA NANG PIC gh5619ui
[DA033] Khai thac tong dai noi bo ADSUN FX208PC gt1061ym
[DA034] Khao sat cong nghe IPTV ty1593qp
[DA035] Khao sat he thong cung cap dich vu internet tren mang truyen hinh cap px8620ql
[DA036] Khao sat he thong mang truy nhap honet ki3481bj
[DA038] Lap trinh TD KX-TES824 er5610th
[DA040] Uoc luong kenh trong OFDM cua WIMAX fl1426tg
[DA042-1] Lich Van Nien Hien Thi LED7 Doan oo8160td
[DA042-3] Lich Van Nien Hien Thi LED7 Doan io2842ue
[DA042-4] Lich Van Nien Hien Thi LED7 Doan xq1298tw
[DA044] Mach ATS su dung vi dieu khien ATMEGA16 yl1784tq
[DA046] Mach do toc dong co va tinh cuoc xe taxi oa1089ha
[DA047] Mach khoi dong may phat dien su dung Pic 16f877a qa8134rz
[DA048] Mach led xoay quang bao yr5439ux
[DA050] Mang lan ao-vlan kf3902kc
[DA051] Mang may tinh md1836gv
[DA052] Mang VDK giao tiep I2c tj0824gb
[DA053] May tinh cuoc dien thoai hh1967en
[DA054-1] MO HINH NGOI NHA THONG MINH bv8630km
[DA054-2] MO HINH NGOI NHA THONG MINH vf8730kl
[DA054-3] MO HINH NGOI NHA THONG MINH lk8956gk
[DA055] Nghien cuu giao thuc trong mang Voip mm6840ro
[DA057] PLC Dieu Khien Thang May 3 Tang gy9864ki
[DA058] Phuong phap lua chom mang LAN ty6564kp
[DA059] QUANG BAO HIEN THI LED MA TRAN HINH LAP PHUONG yt7635yy
[DA060-1] QUANG BAO MA TRAN LED MAU uz3135ut
[DA060-2] QUANG BAO MA TRAN LED MAU hi7753nr
[DA061] Tien trinh di dong GSM len 3G re4109ie
[DA062] Tim hieu cac chuc nang cua tong dai KX TDA 200 me4865kw
[DA063] Tim hieu chuc nang he thong tong dai KXTDA-va HipathSiemen3800 ks3425uq
[DA064] Tim hieu he thong thong tin soi quang sk7695ja
[DA065] Tim hieu may TEMS uu7505hs
[DA066] Tim hieu va thiet ke tong dai so ik8756hd
[DA067] Tim hieu va xay dung tong dai 2 trung ke, 8 thue bao iu8806yf
[DA069] TK he thong tinh toan thong tin VSATIPSTAR pl9760lg
[DA070] Tong dai 1-4 lp9753uh
[DA071] Tong dai 1-8 zz9845jj
[DA072] Tong Dai ALCATEL 1000E10 gk0965rk
[DA073] Tong dai noi bo 2-8 lm8740kl
[DA074] Tong quan ve mang wan gh7629it
[DA075] Thiet ke bai thi nghiem mach dien tu gi87530kr
[DA076] Thiet ke bang led phoi mau dung dieu rong xung ig5638le
[DA077] Thiet ke bang pha mau LED ma tran dung IC ghi dich CD4094va VXL Pic 16F877a ol9767jw
[DA078] Thiet ke den giao thong ket hop voi quang bao pz5439jq
[DA080] Thiet ke mach nghich luu da cap zp9854us
[DA082] Thiet ke may thu phat ky tu 8 bit xr6530oh
[DA083] Thiet ke va thi cong anten yagi uy6531lh
[DA084] Thiet ke va thi cong bo nghic luu mot pha io9754rh
[DA085] Thiet ke va thi cong bo thi nghiem dien tu cong suat ji8754rh
[DA086] Thiet ke va thi cong mach am thanh AMPLI HIFI STEREO 5.1 mo9754ry
[DA089] Thiet ke va thi cong ROBOT tu do duong gh9065tr
[DA091] Thiet ke xay dung va quan tri he thong mang may tinh cho doanh nghiep ka3646kf
[DA092] Ung Dung MATLAB Trong Mo Phong OFDM xi6557gd
[DA093] Ung dung RF dieu khien ROBOT ix9849iw
[DA094] LICH VAN NIEN HIEN THI LCD oz6749js


[TESTED-001] Dieu Khien Thiet Bi Dien Bang May Tinh dv5749hj
[TESTED-002] Lich Van Nien LCD fi8735bn
 
Sửa lần cuối:

Bình luận (7)

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
cái mạch nguyên lý vẽ bằng proteus mấy v?
Bạn tự nghiên cứu đi chứ, các file này mình đã chia sẽ cách đây hơn 7-8 năm gì rồi, chủ yếu để cho các bạn tham khảo cách của các bạn sinh viên khác làm bài thế nào thôi.
 
Top Dưới