Kích Hoạt Office 2019 Bản Quyền - Không Virus

Kích Hoạt Office 2019 Bản Quyền - Không Virus.jpg


Office 2019 mang đến rất nhiều cải tiến so với phiên bản trước đó, chi tiết như sau:
  • Thêm tính năng vẽ tự do bằng bút chì
  • Thêm một số dạng biểu đồ mới trong Word và Excel
  • Nâng cấp tính năng đám mây
  • Thêm tính năng đưa mô hình nhân vật 3D vào PowerPoint.
  • Hỗ trợ giao diện ban đêm Black Theme, hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói (Word).

Để kích hoạt bản quyền office 2019 ta mở CMD với quyền quản trị và dán lần lượt 3 đoạn mã sau. Copy mã và nhấn chuột phải vào CMD sẽ tự động dán, sau đó nhấn Enter và đợi đoạn mã chạy xong.

mo cmd voi quyen quan tri.jpg


Mã 1:
Mã:
cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16

Mã 2:
Mã:
for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Mã 3:
Mã:
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /act

Xong. Bạn đã có office 2019 bản quyền...
 
Top Dưới