System Lucky Patcher Apk 8.7.1

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
Lucky-Patcher-APK.jpg


Lucky Patcher là một công cụ Android tuyệt vời để xóa quảng cáo, sửa đổi quyền, bỏ qua xác minh giấy phép ứng dụng cao cấp và hơn thế nữa. Bạn có thể sử dụng bản vá này để phá vỡ một số Xác minh giấy phép ứng dụng. Để sử dụng ứng dụng này bạn cần một thiết bị đã root.

Lucky Patcher is a great Android tool to remove ads, modify Permissions, bypass premium applications license verification, and more. You can use this patches to break some apps Android Market License Verification or other verification To use this application, you need a rooted device. All credits to Chelpus.

Mod Lite:
  • Removed all languages except English, Spanish
  • Graphic compression without loss of quality
  • Works on all Android architectures.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top Dưới