Lucky Patcher v7.5.2

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
Lucky Patcher v7.5.2.jpg


Lucky Patcher là một công cụ tuyệt vời của Android để xóa quảng cáo, sửa đổi Quyền, bỏ qua xác minh giấy phép ứng dụng cao cấp và hơn thế nữa. Bạn có thể sử dụng bản vá này để phá vỡ một số ứng dụng Android Market License Verification hoặc xác minh khác. Để sử dụng ứng dụng này bạn cần Root máy.

Lucky Patcher is a great Android tool to remove ads, modify Permissions, bypass premium applications license verification, and more. You can use this patches to break some apps Android Market License Verification or other verification. To use this application, you need a rooted device.

Lucky Patcher v7.5.2.png


Lucky Patcher v7.5.2 (APK 4.7MB):
mega.nz
 
Sửa lần cuối:
Top Dưới