[tl] Anonymous Posting 1.0.8 - Xenforo 2

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
[tl] Anonymous Posting - Xenforo 2.png

Allow certain users can posting as anonymous

Options:
  • Assign anonymous to specific user
  • Show/hide anonymous random ID
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top Dưới