Xenforo [2.x] Theme - iO Light / Dark Style 2.0.10.1

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
Xenforo [2.x] Theme - iO Light Style 2.0.10.1.jpg


 • Built with the UI.X 2 framework
 • Clean typography
 • Concepts from Apple's Human Interface Guidelines
 • Basis in Google's Material Design
 • Uses material line icons
 • Full page animations on page load
 • Uses a tab bar at the bottom of the screen on mobile devices
 • Full height iOS-style modals
 • Category strips that automatically change color based on your primary brand color
 • 400+ style properties
 • Fully responsive theme
 • Optimized for mobile

Xenforo [2.x] Theme - iO Dark Style 2.0.10.1.jpg


Demo:
demo.themehouse.com
 

Đính kèm

Bình Luận (2)

hoangnhanpro

Hoàng Nhân Pro
Thành viên BQT
Anh ơi cho em hỏi cái file đó úp sao vậy anh...
Tải các file trong thư mục upload lên host.
Sau đó vào admin -> chọn thêm giao diện -> trỏ đến các file style-***.xml
Đôi khi cài xong còn phải cấu hình tùm lum thứ, tùy vào giao diện nó yêu cầu gì, thì mới hoạt động được.
 
Top Dưới