XenForo Media Gallery - Quản Lý Thư Viện Xenforo 2 2.2.3

XenForo Media Gallery.png


XenForo Media Gallery là một tiện ích bổ sung cho phép bạn và người dùng của bạn tạo các thư viện hình ảnh, video và âm thanh trong diễn đàn của bạn, được tổ chức thành các danh mục do quản trị viên xác định hoặc album do người dùng tạo.

Hãy tải về và trải nghiệm nếu bạn muốn tạo một thư viện ảnh, video riêng cho forum của mình.
 

Đính kèm

  • XFMG 2.2.3.zip
    531.5 KB · Lượt xem: 0