XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Tạo trang chủ chuyên nghiệp cho Xenforo 2 2.2.0.2

xenforo-2-portal.png


XenPorta 2 giúp bạn biến đổi Xenforo thành một trang thông tin cực kỳ hiện đại và chuyên nghiệp. Nó được xây dựng hoàn toàn trong cấu trúc hiện có của XenForo và không thêm bất kỳ loại nội dung mới nào để quản lý. Hãy dùng thử nếu diễn đàn của bạn chủ yếu hoạt động về lĩnh vực tin tức.

xenforo-2-portal-1.png
 

Đính kèm

  • ewr-porta-2.2.0.2.zip
    546.8 KB · Lượt xem: 4